ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

21 június 2022

Ezzel az Adatvédelmi Szabályzattal szeretnénk tájékoztatni a weboldal minden látogatóját (“Önt”) arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön felkeresi ezt a weboldalt, valamint arról, hogy hogyan használjuk és dolgozzuk fel ezeket az adatokat. Ez az Adatvédelmi Szabályzat csak az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatok feldolgozására vonatkozik, és nem vonatkozik a más weboldalakon történő adatfeldolgozásra. Ennek a weboldalnak a tulajdonosa:

BC

Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, kétféle személyes adatot kezelhetünk Önről:

 • Az Ön elektronikus azonosító adatai és a partneroldalakkal való interakciókra vonatkozó információk. Az elektronikus azonosító adatok közé tartozik a weboldalunkhoz való hozzáférés időpontja és dátuma, az Ön IP-címe és a weboldalunkhoz való hozzáféréshez használt böngészője, az Ön által jelenleg használt operációs rendszer, az egyedi eszközazonosítók és az Ön mobilhálózatára vonatkozó információk.
 • A partneri weboldalakkal való interakciója magában foglalja az arra vonatkozó információkat, hogy Ön meglátogatja-e, regisztrál-e vagy részt vesz-e játéktevékenységekben partnereink bármelyik weboldalán. Fontos megjegyezni, hogy ezeket az információkat összesített szinten dolgozzuk fel, és nem lehet visszavezetni konkrétan Önhöz.

A fenti adatok feldolgozásához sütiket és hasonló technológiákat használunk. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk a sütiket, olvassa el a Süti Szabályzatunkat!

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja

Az Ön személyes adatainak feldolgozása jogos érdekünk, hogy javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat a következő célokból:

 • A weboldalunkon végrehajtott reklámkampányok hatékonyságának mérése és javítása
 • Az általános felhasználói élmény javítása
 • A weboldalunk tartalmának fejlesztése
 • A weboldal funkcionalitásának biztosítása és fenntartása
 • A potenciális fenyegetések megelőzése
 • Bevételeink kiszámítása
 • Weboldal analitika és statisztikák

Adatalany és adatkezelő

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (“GDPR”) értelmében az érintettek “azonosított vagy azonosítható természetes személyek”. Mivel a weboldalunkon esetlegesen bekövetkező személyes adatok feldolgozása az Ön személyes adataira vonatkozik, Önt érintettnek tekintjük. Ezért gyakorolhatja a GDPR által biztosított jogait.

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki (egyedül vagy más személyekkel együttesen vagy közösen) meghatározza, hogy milyen célból és milyen módon kezelnek vagy fognak kezelni személyes adatokat. Jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában, mivel mi határozzuk meg az Ön személyes adatai feldolgozásának célját és módját ezen a weboldalon, az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősülünk. Adatkezelőként kötelességünk, hogy az Ön adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően védjük.

Az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) Szerinti Adatvédelmi Jogai

 • Az Önről tárolt információkhoz való hozzáférés, azok frissítése vagy törlése: Adott esetben kérheti az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok frissítését vagy törlését
 • A tiltakozás joga: Jogában áll tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen
 • A korlátozás joga: Jogában áll kérni, hogy korlátozzuk vagy limitáljuk személyes adatainak feldolgozását
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az Önre vonatkozó információk másolatát strukturált, géppel olvasható és általánosan használt formátumban jogosult megkapni
 • A hozzájárulás visszavonásának joga: Ön jogosult arra is, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulására támaszkodunk
 • A panasz benyújtásának joga: Ha úgy érzi, hogy a fent felsorolt jogait megsértették, panaszt tehet a helyi vagy dán adatvédelmi hatóságnál. Dán Adatvédelmi Ügynökség: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Koppenhága K

Ha bármikor kérdése van a személyes adatainak ezen a weboldalon történő kezelésével kapcsolatban, vagy ha a jogaival kapcsolatos kérelmet szeretne elküldeni nekünk, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a

BC emailcímre.

Adatvédelem

Nagyon fontos, hogy az Ön adatait biztonságban tartsuk, és ez olyasmi, ami mellett szilárdan elköteleztük magunkat. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak védelmét a véletlen vagy jogellenes elvesztéssel, lopással, módosítással, jogosulatlan közléssel, hozzáféréssel vagy felhasználással, valamint a feldolgozás minden más jogellenes formájával szemben.

Továbbá, annak érdekében, hogy az Ön adatai megfelelő védelemben részesüljenek, ellenőrizzük, hogy ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz. Ennek megfelelően kizárólag felhatalmazott és megfelelően képzett munkatársak férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, hogy munkaköri kötelezettségeiknek eleget tegyenek.

Harmadik fél kedvezményezettek

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk olyan szervezetekkel, amelyek segítenek nekünk szolgáltatásaink nyújtásában és továbbfejlesztésében (pl. analitika, fejlesztés, marketing). Szükség esetén az Ön személyes adatait az általunk rájuk bízott feladatok elvégzése érdekében fogják feldolgozni. A GDPR értelmében az Ön adatait feldolgozó harmadik felek adatfeldolgozói szerepet töltenek be. Ők a vonatkozó adatvédelmi megállapodásoknak megfelelően vesznek részt a feldolgozási tevékenységekben, amelyek az Ön adatainak biztonságára vannak szabva. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan és a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük, és személyes adatainak továbbítására csak akkor kerül sor egy szervezet vagy ország részére, ha megfelelő ellenőrzések vannak érvényben, beleértve az Ön személyes adatainak biztonságát is.

Ha és amennyiben erre kötelezettek vagyunk, megoszthatjuk az Ön adatait a hatóságokkal és a bűnüldöző szervekkel.

Az Ön adatainak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli továbbítása

Amint az előző szakaszban említettük, ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, biztosítjuk az alkalmazandó adatvédelmi törvények által meghatározott megfelelő szintű adatvédelmet.

A következő országokba és címzettekhez továbbíthatók az Ön személyes adatai:

 • Olyan állam, amely az Európai Bizottság által jóváhagyott megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezik. A megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkező államokról bővebben itt tájékozódhat.
 • Olyan országbeli címzett, amely az Európai Bizottság szerint nem rendelkezik megfelelő szintű adatvédelemmel. Ebben az esetben olyan szerződéseket fogunk alkalmazni, amelyek megkövetelik a címzettől, hogy az Ön személyes adatait az EGT-n belüli előírásoknak megfelelően védje, és a GDPR által előírt megfelelő biztosítékokat alkalmazza az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan.

Az Adatvédelmi Nyilatkozat Módosításai

Lehetséges, hogy ez a Szabályzat a jövőben módosul vagy frissül.

A frissítés lényeges vagy kisebb módosításokat tartalmazhat. A lényeges módosítások érinthetik az Ön jogait és kötelezettségeit az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban (pl. ha új feldolgozási célt dolgozunk ki és új szolgáltatást telepítünk a weboldalunkra). Másrészt kisebb módosításokra akkor kerülhet sor, ha nyelvtani javításokat vagy nyelvi változtatásokat kell végrehajtanunk, de ezek nem lesznek hatással az Ön jogaira és kötelezettségeire a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Ha lényeges módosításokra kerül sor, Önt előzetesen megfelelően értesítjük, hogy legyen ideje átnézni a változásokat, mielőtt a frissítések érvénybe lépnének.