Privacyverklaring

28 juni 2021

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door deze website te bezoeken. Het is niet van toepassing op gegevensverwerking die plaatsvindt op andere websites. De eigenaar van de website (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is:

Dit Privacybeleid is ontworpen om klanten en bezoekers van deze website (‘u’) te informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt tijdens het browsen op deze website.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 Maart 2022.

Gegevens die wij verwerken

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken (of kunnen) wij sommige van uw persoonlijke gegevens die we verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën. We kunnen twee categorieën persoonsgegevens verzamelen:

Elektronische identificatiegegevens

Informatie over het tijdstip en de datum waarop u onze website bezoekt, uw IP-adres en het browsertype en de versie op uw apparaat, het besturingssysteem dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en informatie over uw netwerkprovider.

Gegevens van uw interactie met onze partnerwebsites

Informatie over uw interacties met onze partnerwebsites – of u nu een van de websites van onze partners bezoekt, registreert of deelneemt aan spelactiviteiten. Deze informatie wordt verwerkt op geaggregeerd niveau (samen met soortgelijke informatie verzameld van andere gebruikers), en kan niet worden gekoppeld aan uw identiteit.

Waarom wij uw gegevens verwerken (Rechtsgrondslag)

Onze rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren. We verwerken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te leveren, om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren, om de reguliere functionaliteit van onze website verder te ontwikkelen, te beveiligen en te onderhouden en om mogelijke bedreigingen te voorkomen.

We verwerken het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om communicatie tussen uw apparaat en onze server mogelijk te maken, evenals om uw geschatte geolocatie te bepalen die verder kan worden gebruikt voor serviceaanpassing (bijvoorbeeld om geschikte inhoud te bieden voor uw taal naar keuze en kansspelgerelateerde inhoud die legaal is in uw land). We gebruiken deze informatie ook voor analytische doeleinden (bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel bezoekers uit bepaalde landen/regio’s naar onze website komen).

De verwerking van informatie over de browser en het besturingssysteem die u gebruikt, is noodzakelijk om onze dienstverlening regelmatig aan u te kunnen leveren. We hebben dit soort gegevens mogelijk ook nodig om technische problemen op te lossen als ze zich voordoen.

We kunnen ook gegevens verwerken over uw activiteiten op de websites van onze partners. Dit soort informatie wordt gegroepeerd met andere vergelijkbare gegevens om ons te helpen statistieken te maken over het gebruik van onze diensten. Dit is belangrijk voor het legitieme doel van het berekenen van onze inkomsten.

Hoe we cookies gebruiken

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt uw browser cookies van ons. Door cookies te gebruiken, willen we al onze websitebezoekers de best mogelijke ervaring op de site bieden. Het gebruik van cookies maakt het mogelijk de functionaliteit van de website te verbeteren, onze producten te promoten en de inhoud van derden aan te leveren. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Hoe we uw gegevens beschermen

Wij zorgen er regelmatig voor dat uw gegevens actueel en veilig worden bewaard. Om dat te bereiken passen wij verschillende technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies, wijziging, diefstal, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, ongeoorloofd gebruik, mogelijke datalekken en tegen alle andere onwettige vormen van gegevensverwerking.

Op basis van zakelijke behoeften en beveiligingsvereisten passen we beperkingen van toegangscontrole toe op uw persoonlijke gegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan geschoold personeel met toestemming, wiens kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om de door ons verzamelde persoonsgegevens adequaat te verwerken.

Betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke

Als bezoeker van onze website is het belangrijk dat u uw rol onder de relevante gegevensbeschermingswetten, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) beter begrijpt. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens die op deze website kan plaatsvinden, over uw persoonsgegevens gaat, wordt u als betrokkene beschouwd. Als betrokkene hebt u het recht om bepaalde mensenrechten uit te oefenen die worden gegarandeerd door de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en uitgelegd in deze privacyverklaring.

Volgens de AVG is de gegevensbeheerder de entiteit die het doel, de voorwaarden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Rekening houdend met het feit dat we controle hebben over uw persoonlijke gegevens (we definiëren het doel en de middelen voor gegevensverwerking), moeten we worden beschouwd als gegevensbeheerders. Het zijn van een gegevensbeheerder biedt ons de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens te verwerken, maar verplicht ons ook om deze te beschermen op de manier die wordt gereguleerd door de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten onder de GDPR:

  • Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren of verwerken. 
  • Om wijzigingen aan te vragen van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn.
  • Om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij opslaan. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar het e-mailadres dat beschikbaar is in dit beleid.
  • Om bezwaar te maken tegen ons gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Om beperking van ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
  • Om portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen
  • Om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden

Voor meer informatie over deze rechten, of als u ons een verzoek wilt sturen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via

U kunt ook contact opnemen met het Deense bureau voor gegevensbescherming: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen K.

Gegevensbescherming

Het up-to-date en veilig houden van uw gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit als het gaat om gegevensbescherming. Wij verbinden ons ertoe gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en goed beschermd zijn tegen toevallig verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, inbreuken of elke andere mogelijke illegale activiteit.

Een andere methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen is toegangscontrole. Alleen geautoriseerd en opgeleid personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Ontvangers aan derden

Het is mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met entiteiten die ons helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (bijv. marketing, reclame, analytics, ontwikkeling, beveiliging). Daarom kan het nodig zijn dat zij uw persoonsgegevens verwerken om de taken namens ons uit te voeren.

Zoals het onder de GDPR is gedefinieerd, moeten die derden worden beschouwd als gegevensverwerkers. Gegevensverwerkers zijn betrokken bij de verwerkingsactiviteiten op basis van relevante gegevensbeschermingsovereenkomsten, die worden opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd zijn.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties indien wij hiertoe verplicht of wettelijk verplicht zijn.

Overdragen naar ontvangers uit derde landen

Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een ontvanger die is geregistreerd in een ‘Derde land’ (buiten de Europese Economische Ruimte), zullen we ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat en veilig worden overgedragen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Er zijn twee categorieën ontvangers uit derde landen aan wie uw gegevens kunnen worden overgedragen:

  • Een ontvanger uit een land waarvan wordt aangenomen dat het een passend niveau van gegevensbescherming heeft, goedgekeurd door de Europese Commissie. Een lijst met landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, is hier beschikbaar.
  • Een ontvanger uit een land dat volgens de Europese Commissie geen adequaat niveau van gegevensbescherming kent. In dit geval zullen we contracten gebruiken (gegevensbescherming overeenkomsten) die vereisen dat de ontvanger uw persoonlijke gegevens beschermt met dezelfde normen als binnen de EER en passende waarborgen implementeren zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en met name de AVG.